Gå till sidans innehåll

Huffning, stötning

Huffning, det vill säga stötning, anstränger lungorna och halsen mindre än hosta.

  • Sitt med god hållning och se till att axlarna är avslappnade.

  • Fyll lungorna långsamt med luft.

  • Huffa ut luften genom munnen.

  • Om du får slem i munnen, spotta ut det.

När slemmet släpper kan du först huffa lite lättare och sedan kraftigare om det behövs.

Var uppmärksam på hygienen när du huffar och gör det separat från andra människor, särskilt om du har en luftvägsinfektion.

Uppdaterad 7.6.2022