Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn – sätt att vara verksam hemma

Denna helhet är till hjälp då nedsatt syn försvårar hushållsarbetet, förmågan att ta hand om sig själv och vara verksam hemma. Observera att anvisningarna är allmänna. Följ alltid dina individuella anvisningar i första hand och be vid behov om råd av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.