Gå till sidans innehåll

Hjälpmedel vid andningsträning

Du kan använda olika hjälpmedel för att träna andningen. Hjälpmedel och utrustning skapar motstånd vid inandning eller utandning. De får andningsmusklerna att arbeta effektivare, ökar lungventilationen och lindrar slembildningen. Du kan prova olika utrustning och välja den som passar dina behov.