Gå till sidans innehåll

Hur synnedsättning påverkar rörligheten

Rörligheten förändras när synen försämras. Med hjälp av hjälpmedel, andra sinnen och övning kan du lära dig att uppfatta din omgivning och röra dig säkert.

Rörligheten efter en synnedsättning beror på många saker, såsom

  • när synen har förändrats

  • hur mycket syn som återstår

  • var du vill röra dig

  • hur skicklig du är på att röra dig

  • vilken typ av hjälpmedel du vill använda.

Du kan träna rörligheten och användningen av hjälpmedel med din handledare i förflyttning och orientering[MN1] om du är berättigad till synrehabiliteringstjänster.

Personer med nedsatt syn kan röra sig smidigt, självständigt och säkert och vid behov använda en rad olika hjälpmedel.

Alla vill inte förflytta sig på egen hand utan föredrar att använda en ledsagare och färdtjänst. Synrehabiliteringshandledaren i ditt välfärdsområde kan berätta mer om hur du ansöker om tjänster.

Uppdaterad 19.2.2024