Gå till sidans innehåll

Att resa sig ur sängen direkt från ryggläge

Att resa sig ur sängen direkt från ryggläge kan användas när det finns ett behov av att undvika till exempel överdriven rörelse i höften.

Att stiga upp ur sängen 

  • Flytta höfterna nära sängkanten.

  • Om nödvändigt, höj sängändan något.

  • Flytta fötterna över sängkanten och pressa dig upp i en sittande ställning med händerna.

Att lägga sig

  • Sätt dig på sängkanten med ryggen mot kudden.

  • Sänk dig mot kudden genom att stödja dig med händerna.

  • Lyft upp benen på sängen och flytta höfterna mot mitten.

Ibland kan det finnas situationer där det till exempel inte går att stödja sig med händerna. Då måste man fundera på ett individuellt sätt att ta sig ur sängen och lägga sig ner.

Skriv ut PDF-instruktionen för att resa sig ur sängen direkt från ryggläge.

Uppdaterad 7.9.2022