Gå till sidans innehåll

Stöd och ortoser vid behandling av reumatiska sjukdomar

Stödet väljs enligt individuella behov.

Om din reumatiska sjukdom gör det svårt för dig att utföra vardagliga sysslor eller röra dig kan du få hjälp av en rad olika ledstöd och hjälpmedel.

Bedömningen av behovet av ett hjälpmedel görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid den vårdande enheten tillsammans med kunden och vid behov hens närstående.

Stöd som hjälpmedel kan på vissa grunder fås med betalningsförbindelse eller från vårdenheten, enligt individuellt behov. För att få ett stöd som hjälpmedel måste man uppfylla de nationella grunderna för överlämnande av hjälpmedel. Hjälpmedel kan lämnas ut till personer vars funktionsförmåga är begränsad på grund av skada, sjukdom, åldrande eller utvecklingsförsening.

Bekanta dig med de nationella grunderna för överlämnande av hjälpmedel, sidan Hjälpmedel i Guide för social trygghet - Guide för föreningarna 2023 och processen för hjälpmedelstjänster:

Ibland är det nödvändigt att tillverka ett individuellt ledstöd om det inte finns något lämpligt stöd att tillgå.

Du kan få information om stöd och hur du använder dem av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, såsom fysioterapeuter och ergoterapeuter.

Läs mer om fördelarna med att stödja lederna vid reumatiska sjukdomar:

Bra ergonomi, rörlighet och muskelstyrketräning är viktigt när man använder ledstöd.

Man kan också köpa hjälpmedel själv, till exempel på apoteket eller i välutrustade butiker.

Vid behandling av reumatiska sjukdomar kan handledsstöd användas för att

 • lindra smärta

 • stödja handledens ställning

 • göra det lättare att greppa och hålla taget.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller ett handledsstöd:

Det lönar sig att använda en viloskena särskilt under den reumatiska sjukdomens inflammatoriska fas, då den kan

 • lindra smärta och svullnad

 • förhindra felställningar och vävnadsskador i hand- och fingerleder.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller ett handledsstöd:

Fingerstöd kan

 • göra det lättare att använda handen och greppa

 • styra fingerlederna i en bra ställning som stöder funktionen

 • förhindra felställningar och vävnadsskador eller stödja redan skadade leder

 • lindra smärta.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller ett handledsstöd:

Ett tumstöd kan

 • göra det lättare att använda handen och greppa

 • styra tummen i en bra ställning som stöder funktionen

 • förhindra felställningar och vävnadsskador

 • lindra smärta.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller ett tumstöd:

En nackkrage används för att

 • bibehålla en bra ställning för halsryggraden

 • styra till och påminna om bra hållning

 • lindra smärta.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller en nackkrage:

Stödsulor gör det möjligt och lättare att röra på sig. Stödsulorna används för att

 • förhindra felställning och vävnadsskador och stödja fotens ställning

 • fördela belastningen

 • lindra smärta.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller stödsulor:

Specialskor gör det möjligt och lättare att röra på sig. Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller specialskor:

Vrist- och knästöd används för att

 • stödja foten och underlätta gåendet

 • förhindra felställning av leden

 • lindra smärta.

Läs mer om hur du bland annat använder, köper och underhåller vrist- och knästöd:

Uppdaterad 5.1.2024