Gå till sidans innehåll

Planering av ekonomin

Börja planera din ekonomi genom att räkna ut dina inkomster och utgifter.

Genom att anteckna dina inkomster och utgifter kan du få en överblick över din ekonomi och hantera din ekonomi mer effektivt. Samtidigt kan du följa med hur mycket pengar du har till ditt förfogande före du får lön eller andra pengar på kontot – och på så sätt undvika obehagliga överraskningar.

Det kan vara svårt att sköta den egna ekonomin om alla pengar genast går åt. Du kanske har betalningar till flera olika ställen med 2-4 månaders mellanrum eller var sjätte månad. En ekonomisk plan, med syfte att balansera utgifterna så att de passar ihop med inkomsterna, kan vara till hjälp och skapa ordning i din ekonomi.

Eftersom inkomster och utgifter i många fall varierar från månad till månad, kan situationen hanteras endast genom en helhetsplan. Genom att skriva upp alla dina inkomster och utgifter får du den bästa helhetsbilden av din ekonomi.

Ta reda på dina inkomster och kartlägg dina utgifter

  1. Utred först dina inkomster, så att du ser hur mycket pengar du har till ditt förfogande. Som inkomster räknas till exempel löner, eventuella arbetslöshets-, sjuk-, eller andra dagpenningar, pensioner, bostadsstöd, barnbidrag och eventuella underhållsbidrag.

  2. Kartlägg sedan dina utgifter. För att du ska få en så tydlig bild som möjligt av dina månatliga utgifter, är det bra om du skriver upp alla dina utgifter under flera månaders tid. Anteckna till exempel dina butiksinköp, för att få en uppfattning om dina matutgifter. Anteckna också andra inköp och utgifter, såsom skötsel av skulder, hyra, elektricitet och försäkringar.

  3. Du kan skriva upp dina utgifter dagligen eller en gång i veckan utgående från dina kvitton och göra en beräkning av utgifterna i slutet av månaden. Anteckna också kommande räkningar och deras förfallodatum. På så sätt kan du förbereda dig på kommande betalningar redan i förväg.

  4. När du rett ut dina inkomster och utgifter, kan du göra en plan för de kommande månaderna. Tajma de absolut nödvändiga utgifterna som återkommer varje månad så att pengarna räcker till alla räkningar och mat under hela månaden. I slutet av året kan du göra en sammanfattning av året som gått och uppskatta hur väl din plan har lyckats.

Planering av utgifterna

När du har samlat in den här informationen kan du uppskatta dina utgifter mer exakt - vilka utgifter som är nödvändiga och om du vid behov kan avstå från något.

Kontrollera också om du eventuellt har rätt till Fpa:s bostadsstöd och utkomststöd.

Uppdaterad 6.2.2024