Gå till sidans innehåll

Vit stödkäpp

Den vita stödkäppen lämpar sig för synskadade personer med balansproblem. Den vita käppen fungerar också som ett tecken på synnedsättning för andra fotgängare.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa den vita stödkäppens lämplighet och säkra användning.

Du kan köpa en vit stödkäpp från en butik som specialiserat sig på synhjälpmedel. Be om råd för att välja rätt käpp. 

De beviljas också på vissa grunder till personer med synnedsättning som medicinsk rehabilitering. Be rehabiliteringshandledaren i ditt välfärdsområde om anvisningar för hur du skaffar en vit stödkäpp. 

Justera längden på käppen så att den passar dig 

  • Håll käppen i handen så att käppens ände är i på marken snett framför lilltån. 

  • Justera längden så att armvecket är lätt böjt och axeln är avslappnad när du står rakt med handen på handtaget. 

Vid halt vinterväglag ska du använda en isdubb på käppen. Kontrollera före användning att gummiproppen och isdubben på käppen är i gott skick 

Be vid behov om råd av en synrehabiliteringshandledare, fysioterapeut eller en specialist på synhjälpmedel.

Du kan använda käppen i vilkendera hand som helst som stöd för balansen. I andra situationer ska du använda käppen på sidan av det friska benet. 

  • När du går för du käppen framåt samtidigt som du tar ett steg på motsatt fot. 

  • När du går uppför trappor ska du stiga med det friska benet först och när du går nedför trappor med benet som behöver stöd och käppen först. 

Dra in isdubben när du kommer in och torka av gummiproppen på käppen. En våt gummipropp kan glida på golvet.

Rengör den vita stödkäppen regelbundet genom att torka av den med en fuktig trasa och torka väl. 

Följ anvisningarna som följde med produkten. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Kontrollera den vita stödkäppens skick regelbundet. Var särskilt uppmärksam på isdubbens och gummiproppens skick och byt ut dem vid behov. 

Följ anvisningarna som följde med produkten. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Den vita stödkäppen är inte avsedd för att känna på underlaget, det finns en vit teknikkäpp för det.