Gå till sidans innehåll

Förberedelser inför en höftprotesoperation

Du bör börja förbereda dig för höftprotesoperationen i god tid. Noggranna förberedelser inför en höftprotesoperation stöder återhämtningen efter operationen. I den här guiden hittar du information om hur du förbereder dig inför operationen, hur du motionerar före operationen och vilka hjälpmedel du behöver. Observera att denna allmänna guide inte ersätter vägledning från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du be om råd om vilka anvisningar som är lämpliga för dig.