Gå till sidans innehåll

Specialskor

Specialskor behövs när vanliga skor inte passar eller när skorna används för att korrigera en betydande skillnad i benens längd. Syftet med specialskor är att möjliggöra daglig gång och rörlighet.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa skornas lämplighet och säkra användning. 

Du kan köpa specialskor i specialbutiker eller i en hjälpmedelsbutik om du inte kan hitta skor som gör det möjligt för dig att röra på dig i en butik. 

Specialskor kan också beviljas med betalningsförbindelse. För att få specialskor med betalningsförbindelse måste man uppfylla de nationella grunderna för utlämnande av hjälpmedel. Bedömningen av behovet av stödsulor görs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, såsom en läkare, fysioterapeut eller fotterapeut.

Användningen av specialskor påbörjas enligt vårdpersonalens anvisningar. Börja använda skorna så småningom så att fötterna kan anpassa sig till den nya positionen. 

  • Öka användningstiden gradvis om inga problem uppstår. 

  • Följ med hudens skick.

Välj skor efter användningsändamål. 

Skorna får inte skava eller orsaka smärta. Svår smärta i samband med användning av skorna är inte normalt. Om skorna orsakar smärta, skav eller blåsor ska du inte använda skorna utan kontakta sulornas tillverkare. 

Följ anvisningarna som följde med dina specialskor.

Följ anvisningarna som följde med dina specialskor.

Specialskor kan modifieras om det uppstår problem med användningen. Kontakta det organ som lämnade ut skorna inom garantiperioden. 

Specialskor kan tillverkas för inomhus- och utomhusbruk samt vinter- och sommarbruk. 

Behovet av att byta ut specialskorna är individuellt och påverkas bland annat av förändringar i foten och slitage på skorna.

Uppdaterad 15.2.2024