Gå till sidans innehåll

Vilka är dina styrkor?

Dina egna intressen och styrkor är viktiga utgångspunkter när du till exempel funderar på ett lämpligt yrke, en sysselsättningsväg, studiealternativ eller återhämtning efter sjukdom.

Meningsfulla sysslor ökar känslan av kontroll över livet och ger resurser i vardagen. Meningsfulla sysslor handlar ofta om att använda sina egna styrkor. Du gör gärna saker som du känner att du är bra på, eller hur?

Upplevelser av framgång är viktiga och ökar din känsla av tillit till dina egna möjligheter och prestationer. Det lönar sig att modigt prova på nya saker. Misslyckanden är inget att vara rädd för, eftersom de är ofta de mest lärorika.

Övningar

När du funderar på dina egna färdigheter och styrkor kan dessa frågor hjälpa dig att identifiera dem:

 • Vad tycker du om att göra?

 • Vad ger dig styrka?

 • Vilka saker värdesätter du hos dig själv?

 • Vad har varit din mest minnesvärda positiva upplevelse?

 • Vad gör du när du har egentid?

 • Vad har du fått bra feedback för?

Du kan spara svaren i Word eller skriva dem på papper.

Ibland kan dina vänner eller närstående hjälpa dig att märka dina styrkor.

 • Skriv ner fem saker som du har lyckats bra med på sistone.

 • Fundera också på orsakerna till att de har lyckats.

Kom ihåg att de är dina personliga åsikter; det finns inga rätta eller felaktiga svar.

Med hjälp av de mål som du satte upp på föregående sida, tänk på följande konkreta saker och skriv ner dem.

 • Jag är bra på följande saker:

 • Jag har förvärvat kompetens, till exempel arbetshistoria, inom följande områden:

 • Jag kan göra följande saker bra:

 • Om jag misslyckas med något tänker jag:

 • Om jag lyckas med något tänker jag:

Uppdaterad 24.1.2024