Gå till sidans innehåll

Hur inverkar skadan på min funktionsförmåga? - nivå C1-C4

En skada i halsryggen på nivån C1-C4 leder till tetraplegi, det vill säga funktionsbortfall i alla fyra lemmar eller extremiteter, armarna och benen.

Rehabilitering är en livslång process, som fortsätter också efter den mest intensiva rehabiliteringsperioden. Det krävs tid för att funktionsförmågan ska bli bättre. Ett av rehabiliteringens syften är att du blir expert på din egen vardag. Då kan du berätta för assistenter och dina närmaste på vilket sätt du vill få stöd och hjälp i vardagen. I och med skadan begränsas din funktionsförmåga, och de aktiviteter som du kan delta i förändras. Det lönar sig ändå att hålla fast vid de aktiviteter som är viktiga för dig och fundera på hur du kunde delta i dem. I din nya livssituation behöver du mod, engagemang och en vilja att möta dina framtida utmaningar.

Ryggmärgsskadans inverkan på funtionsförmågan (komplett ryggmärgsskada, nivå C1-C4)

Om du har en komplett ryggmärgsskada på nivån C1-C4, försvagas din funktionsförmåga betydligt. Du behöver hjälp av en annan människa dygnet runt. Talförmågan och förmågan att svälja och kontrollera huvudrörelser finns kvar, men det går inte att röra på armarna, benen eller kroppen. Förmågan att känna kroppens ställning, rörelser eller beröring fattas från halsen neråt. Du kan behöva hjälp med att andas och att hosta.

Funktionsförmågan varierar från person till person. Försämringarna i funktionsförmågan beror inte bara på skadenivån, utan också på skadans omfattning. Till exempel ålder, bakomliggande sjukdomar och möjliga andra skador inverkar också. Ditt psykiska välbefinnande, det stöd du får av närstående och omgivningen du lever i kan också inverka positivt eller negativt på rehabiliteringen.

Om ryggmärgsskadan är inkomplett kan funktionsförmågan hållas nästan på normal nivå, trots att skadan befinner sig i den övre delen av ryggmärgen.

Du behöver hjälp med alla vardagssysslor på grund av ryggmärgsskadan.

  • Det är lättast att klä på den nedre delen av kroppen i sängen och den övre delen av kroppen då du sitter i rullstolen.

  • Det är enklast att hitta en bra ställning att äta i och tryggast att svälja sittandes i rullstolen.

  • Med hjälp av en justerbar duschstol är det lättare för dig att gå i duschen och uträtta dina behov.

Din rörelseförmåga är begränsad efter ryggmärgsskadan.

  • Du behöver hjälp med att byta ställning och med att göra rörelseövningar.

  • Du kan röra dig självständigt med en elektrisk rullstol.

  • Fäst uppmärksamhet vid din ställning och hur långa tider du sitter i rullstolen eller ligger i sängen.

Uppdaterad 27.2.2024