Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringstjänster för dig som har en hjärtsjukdom

En hjärtsjukdom kan påverka livet för dig och dina närstående på många olika sätt. Behovet av information och stöd kan öka i samband med den förändrade livssituationen.

I hjärtrehabiliteringen får du hjälp att hitta sätt att främja din rehabilitering och att anpassa dig till sjukdomen. De underlättar din vardag och hjälper dig att bibehålla eller förbättra din arbets- och funktionsförmåga.

Vad strävar man till med rehabilitering?

  • Du får information om din hjärtsjukdom och hur du själv kan påverka den.

  • Du behåller din funktionsförmåga och klarar dig bättre i vardagen och på arbetet.

  • Sjukdomen framskrider långsammare, symtomen lindras och prognosen förbättras.

Var kan man få hjälp med ärenden som gäller rehabilitering?

Du får stöd för din rehabilitering av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Du kan ställa frågor om rehabiliteringen vid den hälsovårdsenhet som ansvarar för din vård.

Läs mer om rehabiliteringsplanen och rehabiliteringstjänsterna.

Hurdana rehabiliteringsalternativ finns det?

Det finns olika typer av stöd- och rehabiliteringstjänster tillgängliga för dig, beroende på din situation, dina resurser och dina mål.

Rehabiliteringen är avgiftsfri.

Med första vetskapsgrupper avses till exempel ett evenemang som ordnas av sjukhusen, där olika experter ger grundläggande information om sjukdomen, samt berättar om dess behandling, levnadsvanor och rehabilitering. Syftet är att stödja den nyligen insjuknade personen och dennes närstående i deras förändrade livssituation.

I gruppen får du även information om rehabiliteringstjänster och hur du får tillgång till dem. Du kan ställa frågor och diskutera frågor som du funderar på. Kamratstödjare är också närvarande vid de flesta av de första vetskapstillfällena. Vissa första vetskapsgrupper organiseras också på distans.

Fråga det sjukhus som ansvarar för din vård om de ordnar första vetskapsgrupper.

Tulppa-rehabilitering finns tillgänglig i de sjukvårdsregioner som har infört den. I Tulppa-rehabiliteringen får du kunskap, färdigheter och stöd för att leva med kranskärlssjukdom och andra artärsjukdomar. Du lär dig att påverka din hälsa och ditt välmående. Du får också möjlighet att dela erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Tulppa-rehabilitering ordnas som grupprehabilitering och som online-coachning som helt och hållet hålls på distans. Fråga mer om Tulppa-rehabiliteringen på din egen hälsocentral.

Se videon:

I Tulppa-gruppen får du nya resurser och kamratstöd för att leva med din sjukdom.

Hjärtförbundet vill stödja dig. Du hittar information om hjärtsjukdomar på webbplatsen sydan.fi. Du får också stöd för att leva med din sjukdom.

Behöver du mer information, färdigheter och stöd gällande din sjukdom och praktiska tips för egenvård? På Hjärtförbundets kurser kan du träffa andra i samma livssituation och dela erfarenheter genom att ni arbetar och lär er tillsammans.

Med en kamratstödjare kan man prata i förtroende om sina tankar och känslor.

På sidan Kom med (Tule mukaan) hittar du information om Hjärtförbundets nationella, regionala och lokala aktiviteter som du kan delta i. Du kan se utbudet på webbföreläsningar och en evenemangskalender och om du vill kan du gå med i din lokala hjärtförening, delta i dess verksamhet och dra nytta av dess medlemsförmåner.

Du är varmt välkommen med att delta i hjärtgemenskapens verksamhet!

FPA ordnar rehabilitering för personer som är i arbetslivet, återgår till arbetslivet, får rehabiliteringsstöd, studerar eller är frånvarande från arbetslivet samt för deras närstående.

När du ansöker om rehabilitering behöver du ett läkarutlåtande om behovet av rehabilitering på grund av din sjukdom. Rehabiliteringen bygger på en målinriktad och individualiserad plan. Alternativen sträcker sig från en bedömning av några dagars rehabilitering till längre rehabiliteringsperioder inom öppen rehabilitering eller på en rehabiliteringsinrättning.

Läs mer om FPA:s rehabilitering:

Om din hjärtsjukdom hotar din arbetsförmåga kan den yrkesinriktade rehabiliteringen hjälpa dig att hitta, behålla eller återgå till ett arbete trots din sjukdom. Du kan också få yrkesinriktad rehabilitering om din studieförmåga är väsentligt nedsatt på grund av sjukdomen.

Diskutera din situation med din vårdande läkare. Information och hjälp med att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering får du till exempel av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, arbetspensionsbolag, FPA och AN-byrån.

Läs mer:

Uppdaterad 5.1.2024