Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsguide för tarmtömningsproblem

Denna guide är avsedd för dig som har tarmtömningsproblem eller avföringsinkontinens. Du kan använda denna guide som hjälp för egenvård av tarmtömningsproblem och som stöd för självständig träning under rehabiliteringsperioden. Observera att denna guide är allmän guide. Följ alltid i första hand de individuella anvisningar du har fått angående din vård och rehabilitering. Be vid behov en yrkesutbildad hälsovårdare om handledning.