Gå till sidans innehåll

Pulmonell arteriell hypertension och motion

I den här guiden hittar du information och anvisningar om egenvård av pulmonell arteriell hypertension, dvs. PAH, genom motion. Observera att detta är en allmän motionsguide för personer med pulmonell arteriell hypertension. Följ alltid dina individuella anvisningar i första hand eller sök vid behov råd från den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som vårdar dig, till exempel en fysioterapeut, sjukskötare eller läkare.