Gå till sidans innehåll

Klassificering av hjälpmedel

En internationell klassificering av hjälpmedel har upprättats för att underlätta hanteringen av information om hjälpmedel.

Det finns många aktörer inom hjälpmedelssektorn, såsom

 • välfärdsområdena

 • FPA

 • försäkringsanstalter

 • organisationer

 • hjälpmedelsföretag.

De behöver ett gemensamt språk, som klassificeringen av hjälpmedel tillhandahåller, för sin hjälpmedelsverksamhet.

Som ett gemensamt språk underlättar klassificeringen av hjälpmedel

 • återanvändningen

 • utlåningen

 • statistikföringen

 • jämförelsen.

Klassificeringen av hjälpmedel används i patientjournalsystem inom hälso- och sjukvården. Klassificeringen har därför antagits i Institutet för hälsa och välfärds kodtjänst, där den finns tillgänglig för nedladdning under namnet SFS/THL - Apuvälineluokitus.

ISO 9999-klassificeringen av hjälpmedel är internationell. Detta innebär att ISO-nummerkoden kan användas för att söka efter ett hjälpmedel i vilken som helst hjälpmedelsdatabas, som är gjord enligt klassificeringen av hjälpmedel.

Klassificeringen är hierarkisk med tre nivåer. På den översta nivån finns 11 klasser, med totalt 130 underklasser och ytterligare 710 undergrupper under dem.

Varje hjälpmedel har sin egen beteckning och motsvarande sifferkod. Till exempel ingår käppar i klass 12 "Hjälpmedel vid förflyttning" och underklass 12 03 "Gånghjälpmedel som hanteras med en arm". Koden för käppar är 12 03 03.

"SFS-EN ISO 9999 Vammaisten apuvälineet. Luokitus ja terminologia" är den finskspråkiga versionen av den internationella ISO 9999-klassificeringen och en publikation från Suomen Standardisoimisliitto SFS.

Den europeiska hjälpmedelsdatabasen EASTIN är också strukturerad enligt klassificeringen av hjälpmedel. I den kan man söka information med hjälp av klassificeringskoderna i åtta europeiska hjälpmedelsdatabaser

 • Belgien

 • Spanien

 • Nederländerna

 • Italien

 • Storbritannien

 • Frankrike

 • Tyskland

 • Danmark.

Databasen finns tillgänglig på alla europeiska språk, inklusive finska.

Uppdaterad 13.4.2023