Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn - olika sätt att förflytta sig

Synproblem är inte nödvändigtvis ett hinder för att självständigt ta sig omkring. Du kan till exempel använda hjälpmedel, en assistent eller färdtjänster.

Du kan läsa tidtabellerna

  • med förstoringshjälpmedel

  • med förstoringsprogram på din dator eller smarttelefon samt med hjälp av appar

  • genom att lyssna med hjälpprogram eller hjälpmedel.

Du kan stoppa bussen

  • med en stoppskylt

  • med den vita käppen.

Du kan hitta destinationshållplatsen

  • genom att följa landmärken

  • genom att använda olika applikationer

  • genom att fråga föraren

  • genom att lyssna på högtalarutrop

  • genom att gå igenom rutten med en handledare i förflyttning och orientering.

Synskadade kan resa billigare eller gratis i många städer. Fråga om praxisen i ditt område.

På vissa platser och i vissa situationer är det bra att ta med sig en ledsagare för att garantera säker rörlighet eller ärendehantering.

På vissa fordon kan en synskadad persons ledsagare resa gratis eller till reducerat pris. Fråga på servicestället för kollektivtrafiken i ditt område.

VR erbjuder en gratis biljett till en ledsagare om den person som ledsagas har en synnedsättning på mer än 65 procent. Graden av funktionsnedsättning måste bevisas med till exempel med ett synskadekort.

Synskadade personer har rätt till en färdtjänst, förutsatt att vissa kriterier uppfylls. Du kan fråga om råd av synrehabiliteringen i ditt område.

Läs mer:

Uppdaterad 19.2.2024