Gå till sidans innehåll

Ischiassmärta - När ska jag söka vård?

Här hittar du exempel på situationer i vilka det lönar sig att söka vård, om du har ont i ryggen. Plötslig ischiassmärta har dock i de flesta fallen en god prognos. Smärtan försvinner av sig själv och man behöver inte oroa sig för den.

Smärta i ryggen är ett mycket vanligt besvär. Smärtan kan också ha en bakomliggande orsak som kräver behandling, men detta är fallet mycket sällan. Trots det är det bra att känna igen symtomen på allvarliga sjukdomar och andra riskfaktorer.

Nedan presenteras exempel på situationer i vilka det är bra att uppsöka läkare.

  • Om du har utsatts för en olycka, till exempel om du fallit ner eller varit i en trafikolycka, och har smärta på ett begränsat område i ryggen. Hos personer som har osteoporos kan till och med en olycka som känns helt obetydlig orsaka en fraktur i kotan.

  • Om du har haft ont i ryggen en längre tid och har dessutom allmänna symtom, till exempel feber och minskad vikt, och du känner dig sjuk, eller om smärtan hela tiden blir värre, kan den ha en allvarlig orsak, till exempel en tumör eller inflammation. Risken för inflammation ökar om du har ätit kortison en längre tid eller använt läkemedel som ges intravenöst.

  • Om du har ischiassmärta och muskelsvaghet i benen kan du lida av allvarlig nervkompression.

  • Om du har smärta i ryggen tillsammans med urineringssvårigheter, dvs. du kan inte tömma blåsan.

  • Om du har svårt att hålla tillbaka avföringen.

  • Om du domningssymtom i skrevet.

  • Om smärtan gör att du inte kan arbeta.

  • Om smärtan fortsätter i mer än sex veckor.

Största delen av ryggsmärtorna försvinner inom några veckor. Största delen av alla ischiaspatienter återhämtar sig på en månad, och nästan alla blir bra inom tre månader. Om smärtan fortsätter över tre månader, talar man om kronisk smärta, som behandlas på ett annat sätt än plötslig smärta.

Uppdaterad 20.2.2024