Gå till sidans innehåll

Fallrisk och hemmiljön

En säker hemmiljö förbättrar säkerheten när man rör sig utomhus och minskar fallrisken.

Säkerheten i den omgivande miljön påverkas av bland annat:

  • en bra belysning vid utgångar

  • en robust ledstång i trapporna

  • halkskydd på hala trappsteg för att öka friktionen

  • jämna passager

  • snöröjning av gångvägar och sandning vid halka.

Om det finns några brister i ditt bostadsaktiebolag, rapportera dem till den person som ansvarar för underhållet.

Du kan också ha rätt till ändringsarbeten i bostaden som en kommunal tjänst.

Uppdaterad 22.4.2022