Gå till sidans innehåll

Ryggmärgsskada - Hur upprätthåller jag min funktionsförmåga när jag blir äldre?

Du kan påverka din funktionsförmåga på olika sätt när du bli äldre.

 • Jag sköter om ledernas rörlighet och muskelstyrkan. Ledernas goda rörlighet och en tillräcklig muskelstyrka möjliggör ett självständigare och tryggare liv under en längre tid.

 • Jag ser i synnerhet till att mina axlar är i gott skick.

 • Jag tänker på viktkontroll. Redan en viktökning på några kilo ökar händernas ansträngning om man använder hjälpmedel.

 • Jag försöker undvika fallolyckor när jag rör på mig och förflyttar mig.

 • Jag tar i bruk hjälpmedel som är nödvändiga för min funktionsförmåga, för att undvika belastnings- och andra skador.

 • Huden blir tunnare med åldern, så jag fäster uppmärksamhet vid daglig hudkontroll.

 • Jag byter ställning ofta, eftersom risken för trycksår ökar med åldern. Jag ser till att huden hålls i skick med hjälp av madrasser och kuddar som förebygger trycksår.

 • Jag sköter om huden med hjälp av god näring.

 • Ryggmärgsskada i kombination med hög ålder ökar märkbart symtomen i andningsorganen, så det är särskilt viktigt att ta hand om andningsorganen.

 • Jag upprätthåller bröstkorgens rörlighet, så att lungorna har utrymme att utvidgas.

 • Jag fäster uppmärksamhet vid viktkontroll. Viktkontroll är viktigt också med tanke på andningsorganens välmående. Bukfetma försämrar diafragmans funktion.

 • Jag har rätt till en utvärdering av min andning i samband med poliklinikbesök.

 • Jag tar det årliga influensavaccinet.

 • Jag röker inte.

 • Jag motionerar. I synnerhet andfåddhet och uthållighetsmotion förbättrar lungkapaciteten.

 • Jag ser till att mina levnadsvanor är hälsosamma.

 • Jag följer med mitt blodtryck. Högt blodtryck är en hälsorisk.

 • Också små motionsmängder inverkar på hjärt- och kärlsystemets funktion, det här gäller även för ryggmärgsskadade. Jag sysslar med motion som gör mig andfådd, till exempel handcykling, styrketräning eller rullar mig fram med rullstol.

Uppdaterad 26.2.2024