Gå till sidans innehåll

Sexualrådgivning – och terapi för en bukopererad

Att prata med en professionell sexualrådgivare kan hjälpa dig att hitta rätt typ av hjälp.

För problem relaterade till sexualitet efter en bukoperation kan du få hjälp av sexualrådgivning eller terapi. Sexualrådgivning räcker i allmänhet till om du behöver handledning i användningen av till exempel läkemedel eller hjälpmedel. En sexualrådgivare kan även ge information kring frågor som rör sexuella dysfunktioner.

Sexualterapi är mer långvarig och kräver vanligtvis fler besök hos en terapeut. Ifall frågor som rör sexualitet tynger dig, orsakar oro eller lyfter fram saker från tidigare i livet, kan terapi vara ett bättre alternativ än rådgivning.

Sexualrådgivning och –terapi finns både inom den offentliga hälso- och sjukvården och hos privata serviceproducenter

Uppdaterad 28.2.2024