Gå till sidans innehåll

Vad orsakar komplext regionalt smärtsyndrom?

Symtomen uppkommer oftast efter en skada, till exempel en kontusion, benfraktur eller nervskada.

Komplext regionalt smärtsyndrom, det vill säga CRPS, Complex Regional Pain Syndrome, är ett syndrom som kännetecknas av smärta, svullnad och förändringar i känseln och funktionen i den drabbade extremiteten. Det kan också förekomma förändringar i hudens temperatur, färg och svettning. Vanligtvis uppkommer symtomen efter en skada eller ett trauma. De kan också utvecklas i samband med en sjukdom eller efter ett ingrepp. 

Det kännetecknas av smärta som är exceptionellt svår eller långvarig i förhållande till den orsakande faktorn.  

Sådan smärta har inte längre en naturlig varningsfunktion, utan är resultatet av förändringar i nervsystemets funktion som förmedlar och reglerar smärtförnimmelse. 

Syndromet går att behandla 

Grunden för behandlingen är att stödja funktionsförmågan, till exempel genom varierade övningar. Övningarna utförs med hjälp av olika terapeutiska metoder och läkemedelsfria behandlingsformer. Smärtan behandlas också med medicinering vid behov. 

Terapimetoderna kan inledningsvis omfatta träning av halva kroppen och visualiseringsövningar samt spegelterapi. Härdningsövningar används också ofta som en form av terapi. Du får handledning i övningarna individuellt i terapin. Målet är att så snart som möjligt återgå till att arbeta med två händer, att återgå till så normala aktiviteter som möjligt och att lära sig att hantera smärta. 

Observera att denna allmänna guide inte ersätter vägledning från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vid behov kan du be om råd om vilka anvisningar som är lämpliga för dig. 

Varför blev just jag sjuk? 

Det är inte alltid möjligt att med säkerhet säga vad som orsakade sjukdomen. 

Att inte använda armen eller benet på grund av en skada eller sjukdom kan exponera dig för att utveckla syndromet. Arvsmassan kan ha en inverkan på risken att insjukna. Humörrelaterade faktorer, som ångest eller andra livsomständigheter, kan påverka intensiteten i den smärta som upplevs och den olägenhet som symtomen orsakar. 

Uppdaterad 12.1.2024