Gå till sidans innehåll

Vilken boendeform passar mig?

Överväg olika former av boende enligt ditt eget behov och din livssituation, före du skaffar bostad. Fundera på följande frågor: Vilken typ av boende behöver jag? Är läget, trafikförbindelser eller närhet till naturen viktigt för mig? Vilken typ av bostad har jag råd med också i framtiden (om till exempel hyreshöjningar och låneräntor beaktas)? Hur klarar jag av utgifterna, till exempel hyra, mat och andra inköp? Kan jag sköta om bostaden och de plikter den medför? Hur ordnar jag flytten? Mer information om olika former av boende hittar du i Boende-helheten på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Boende (ymparisto.fi)