Gå till sidans innehåll

Frågor om pacemaker och motion

Här hittar du svar på frågor om motion efter insättning av pacemaker.

Bowling är en mycket bra hobby. Du kan även kasta ett bowlingklot med handen på pacemakerns sida.

Boxning rekommenderas inte för att undvika stötar i pacemakerområdet. I stället kan du träna motionsboxning eftersom säcken inte slår tillbaka. Det finns inte heller något hinder för att använda fokusmittsar.

Pacemakern i sig hindrar inte simning i kallt vatten. Det är viktigare att ta hänsyn till den eventuella underliggande hjärtsjukdomen. Extrema temperaturförändringar höjer blodtrycket, vilket belastar hjärtat. Fråga din vårdande läkare om du får tillstånd.

Yoga kan också utövas med en pacemaker.

Du bör berätta för din läkare om skyttehobbyn innan du får en pacemaker. Du kan utöva skytte, men du får inte lägga gevärskolven mot den axel som är på samma sida som pacemakern. Detta bör beaktas när man planerar installationen av pacemakern.

Tävlingsidrott innebär ofta kraftig fysisk ansträngning. Den viktigaste faktorn är den underliggande hjärtsjukdomen, så diskutera alltid detta med din läkare.

Du kan fortsätta att utöva dessa grenar som tidigare. Extrema rörelser i de övre extremiteterna skadar inte pacemakern eller ledningarna när det har gått minst 2–4 veckor efter ingreppet.

Klättring är en bra motionsform. Om du har en rytmstörningspacemaker bör andremannen veta att du har en pacemaker.

Du kan bära en vandringsryggsäck, men axelremmen på en tung väska, ryggsäck eller vandringsryggsäck kan orsaka tryck och skavningar på huden i pacemakerområdet.

  • Flytta om möjligt axelremmen bort från pacemakerområdet.

  • Se till att axelremmen är tillräckligt vadderad.

  • Kontrollera och ta hand om din hud tillräckligt ofta för att förebygga hudskador.

Du kan gå på massage, men berätta för massören att du har en pacemaker. Massage rekommenderas inte i närheten av pacemakern.

Uppdaterad 5.1.2024