Gå till sidans innehåll

Nackkragar

Smärta i halsryggraden och ömhet vid rörelse kan behandlas med en nackkrage. Den kan till exempel användas när du läser, tittar på tv eller åker bil.

Den mjuka nackkragen används för att lindra muskelsmärtor i nacken och halsområdet och för att påminna dig om en bra position för halsryggraden. En hård nackkrage begränsar halsryggradens rörelser.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa nackkragens lämplighet och säkra användning. 

Du kan själv köpa en mjuk nackkrage i välutrustade butiker. En hård nackkrage ska provas tillsammans med en specialist och användningen ska börjas med en remiss från en läkare.  

De kan också beviljas som hjälpmedel på vissa grunder. Färdiga nackkragar kan provas på den behandlande enheten efter individuella behov. Vid behov tillverkar ergoterapeuten en individuell nackkrage eller ger en hjälpmedelsrekommendation om en lämplig nackkrage till välfärdsområden.

Användning av en ny nackkrage kan kräva lite övning och tillvänjning. Kontrollera att nackkragen har en lämplig höjd och att du kan spänna den tillräckligt. Med rätt spänning känns nackkragen stadig och hakan trycks inte in i kragen.

En mjuk nackkrage kan användas för att lindra nacksmärtor och slappna av spända muskler. Den kan också användas för att lära dig att hålla nacken i en bra position.  

Syftet med den hårda nackkragen är att förhindra huvudrörelser och stödja nackens position. 


Använd nackkragen enligt de anvisningar du fått eller dina egna behov. Det är bra att använda nackkragen vid aktiviteter som belastar nacken särskilt, till exempel:  

  • vid hushållssysslor  

  • när du åker bil  

  • när du rör dig på hala ytor  

  • vid läsning och arbete på en dator 

  • när du tittar på tv.  

Nackkragen får inte orsaka smärta eller avtryck. En olämplig nackkrage ska inte användas. Om du har fått nackkragen som hjälpmedel ska du kontakta din behandlande enhet i problemsituationer.

En nackkrage som används kontinuerligt ska rengöras regelbundet i enlighet med skötselanvisningarna för nackkragen.  

Följ anvisningarna som följde med produkten. Produktspecifika anvisningar för färdiga nackkragar finns vanligtvis också på webben.

Det är skäl att underhålla eller byta ut nackkragen när  

  • nackkragen inte längre känns lämplig  

  • kardborrebanden inte fäster  

  •  nackkragen är lös eller trasig  

  • den inte blir ren av tvätt.

Nackkragen ska bäras enligt de anvisningar som du har fått. En mjuk nackkrage som du köpt själv ska inte användas hela tiden.

Uppdaterad 23.2.2024