Gå till sidans innehåll

Operationens påverkan på bäckenbottens funktion

Funktionen på urinrörets slutarmuskler och erektionsnerverna kan försvagas som följd av radikal prostatektomi.

Bäckenbottenmusklerna omringar ändtarmen och urinröret. Musklerna samarbetar med de djupa rygg- och magmusklerna.

Till bäckenbottenmusklernas uppgifter hör bl.a.

  • stödande av organen i bäckenbotten under rörelse och belastning

  • deltagande i förmågan att kontrollera urinerande och avförande

  • deltagande i de sexuella funktionerna.

Slutarmusklerna omringar urinröret ovanför prostatan och under den. Musklerna reglerar kontinensen och förhindrar urinläckage under ejakulation.

Inkontinens är ett allmänt besvär efter operationen, då slutarmusklernas funktion blivit tillfälligt nedsatt. Urinläckage kan förekomma under några veckor till ett par månader. Förbered dig att använda inkontinensskydd ett tag efter operationen. Hur länge inkontinensen varar samt dess svårighetsgrad beror på individuella faktorer.

Efter operationen insätts en urinkateter genom vilken urin rinner i en påse, vilken du tömmer regelbundet. Katetern möjliggör läkandet av förbindelsen mellan urinblåsan och urinröret. Katetern används oftast i en vecka.

Radikal prostatektomi kan påverka din sexualitet. Diagnostisering av prostatacancer samt olika vårdmetoder kan påverka

  • den sexuella lusten

  • erektionen

  • utlösningen

  • orgasmen.

Det är naturligt att insjuknande i en allvarlig sjukdom orsakar oro över förändringar i din sexualitet eller sexuella lusten.

Under operationen kan potensnervernas funktion hämmas eller förhindras helt och hållet. Nervernas återhämtning sker långsamt och kan pågå under flera månader.

Om den inre slutarmuskeln skadats under operationen kan det leda till urinläckage under erektion eller utlösning.

Efter radikal prostatektomi tilltar produktionen av sädesvätska. Ejakulation kommer inte längre ske i samband med orgasm.

Uppdaterad 21.12.2020