Gå till sidans innehåll

Ryggmärgsskada - Hur uppskattar jag motionens belastningsgrad?

Det är viktigt att du kan utvärdera motionens belastningsgrad.

Att följa med hjärtfrekvensen säger inget om hur ansträngande träningen varit, eftersom hjärtfrekvensen inte stiger på samma sätt vid ansträngning som före ryggmärgsskadan. Det kan vara utmanande att utvärdera ansträngningsgraden för trygg och effektiv träning.

Du kan utnyttja till exempel Borgskalan för att utvärdera den upplevda ansträngningen.

10-16 på skalan omfattar motion som är trygg och tillräckligt ansträngande med tanke på hälsan =hälsomotion. Det här gäller både uthållighetsmotion och muskelstyrketräning.

12-14 på skalan innebär rask motion som tränar uthållighet och 15-16 ansträngande motion.

Ansträngningen bör till belastningen vara mellan 12-16 på skalan, för att träningen ska förbättra din allmänkondition.

Uppdaterad 26.2.2024