Gå till sidans innehåll

Förutseende underlättar återhämtningen efter en operation

Före ingreppet och ankomsten till sjukhuset ska du gå på undersökningar och bekanta dig med förberedelseanvisningarna.

Gör ditt hem så tillgängligt som möjligt ur ett mobilitetsperspektiv.

 • Om dina möbler är mycket låga och det är svårt att ta sig upp efter ingreppet kan du låna de nödvändiga upphöjningarna från en hjälpmedelsutlåning före ingreppet.

 • Mattor kan utgöra en halkrisk, så det kan vara bra att flytta undan dem för återhämtningstiden.

 • Om du har trappor hemma ska du se till att eventuella räcken är i gott skick och att trappstegen är stadiga.

 • Om det behövs kan du minska behovet av att gå i trappor genom att organisera ditt hem så att du kan bo på en våning.

 • Se till att lägenheten också är väl upplyst.

Se till att ditt hem är organiserat så att det är lätt att utföra vardagssysslor när du kommer hem från operationen.

 • Nödvändiga saker och utrustning är lättillgängliga.

 • Hemmet är rent och soporna har tagits ut.

 • Den viktigaste tvätten har tvättats och disken har diskats.

 • Det finns rena lakan i sängen och rena handdukar i badrummet.

 • Du har kläder som är lätta att ta på efter operationen. Om du till exempel har gips på benet kan du behöva byxor som sitter lösare än normalt.

Under återhämtningstiden är det bra att ha lite färdig mat i kylskåpet eller frysen. Se också till att du har tillräckligt av de läkemedel du behöver hemma.

Om du har fått instruktioner om att skaffa hjälpmedel eller om du känner att du behöver hjälpmedel kan du låna dem från din lokala hjälpmedelsutlåning.

 • I god tid före operationen ska du se till att du har de postoperativa hjälpmedel du eventuellt behöver hemma.

 • Öva på att använda hjälpmedel i din hemmiljö före operationen.

 • Se till att de är redo att användas när du kommer hem från operationen.

Vid behov kan du diskutera behovet av hjälpmedel med vårdpersonalen på den enhet där du behandlas.

Läs mer om hjälpmedel i Rehabiliteringshusets hjälpmedelssökning:

Om du känner att det kan vara svårt att klara dig hemma efter ingreppet kan du

 • på förhand be familj eller vänner om hjälp med din hemkomst. Se till att dina närstående är medvetna om din sjukhusvistelse och vet när du skrivs ut.

 • ta reda på om du är berättigad till till exempel hemvårdstjänster. Diskutera ditt behov av hjälp med till exempel socialarbetaren i din kommun eller på operationsenheten.

 • ordna vård för eventuella husdjur i god tid före avdelningsperioden och den postoperativa rehabiliteringen.

Ta särskilt upp behovet av hjälp om

 • du har underhållsberättigade barn

 • du är ensamstående förälder

 • du är närståendevårdare

 • du annars behöver hjälp efter operationen.

Om du arbetar, tala med din arbetsgivare om arrangemangen under din sjukledighet. Du kan också be om att få tala med en socialarbetare om din situation. Läs mer om ersättningar för behandling av sjukdom:

Några av de saker du kan ta med dig till sjukhuset är

 • egna inomhusskor, så att du kan röra dig enkelt och säkert

 • nödvändiga dagliga hygienartiklar och -produkter

 • dina egna dagliga läkemedel

 • en liten summa kontanter eller ett betalkort

 • ett identitetsbevis

 • FPA-kortet

 • glasögon

 • telefon och laddare

 • viktiga telefonnummer.

Du bör ta med dig så få saker som möjligt till sjukhuset. Värdeföremål som smycken klockor och stora summor pengar bör lämnas hemma, eftersom sjukhuset inte ansvarar för värdeföremål.

Du får instruktioner om hur du anländer till sjukhuset från din behandlande enhet. Ta reda på hur du tar dig till sjukhuset på operationsdagen och hur du tar dig hem efter operationen. Om du inte kan använda kollektivtrafiken kan du beställa en taxi eller be någon att föra och hämta dig. Du kan få ersättning från FPA för hälsorelaterade resekostnader.

Uppdaterad 26.1.2024