Gå till sidans innehåll

Ryggmärgsskada - Sexualrådgivning och sexualterapi

Att diskutera frågor som rör sexualitet, sex, parförhållandet och fertilitet är en del av rehabiliteringen.

Du bestämmer själv när det är lämpligt att diskutera frågor relaterade till sexualitet. Du kan fråga en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om saker relaterade till sexualiteten och parförhållandet. Om du känner att du behöver mer hjälp och stöd kan du träffa en sexualrådgivare eller sexualterapeut. 

Sexualrådgivning 

Sexualrådgivning är individuellt, konfidentiellt bemötande av sexuella problem och behandling av dem. I sexualrådgivningen sätter du upp dina egna mål tillsammans med en sexualrådgivare och går igenom hur du kan uppnå dem. Sexualrådgivning kan omfatta ämnen som funktionsnedsättningens effekter på sexualiteten, könsorganens struktur och funktion samt att bekanta sig med sexredskap. Du kan komma till sexualrådgivningen ensam eller tillsammans med din partner. 

Sexualterapi 

Sexualterapi kan vara till hjälp om dina problem inte kan lösas genom sexualrådgivning. Målet med sexualterapi är att öka det sexuella välbefinnandet. I sexualterapin kan man behandla till exempel 

  • långvarig olust  

  • problem med orgasm, upphetsning och/eller erektion och utlösning  

  • smärta vid samlag  

  • frågor relaterade till sexualitet som uppkommit på grund av sjukdomen och funktionsnedsättningen  

  • relationsproblem där sexuella problem är en betydande faktor  

  • frågor som rör självkännedom, kommunikation, prestationskrav eller avslappning. 

Du kan komma till sexualterapin ensam eller tillsammans med din partner. 

Uppdaterad 26.2.2024