Gå till sidans innehåll

Egenvårdsprogrammet Att sluta röka stöder en bra behandling

Har du funderat på att sluta röka? I detta egenvårdsprogram får du lära dig effektiva sätt att sluta röka.

Att sluta röka medför avsevärt fler friska levnadsår. Ju tidigare man fattar beslutet att sluta, desto större är fördelarna. Det är aldrig för sent, för även hos äldre personer kan man förlänga livslängden och förbättra livskvaliteten om man slutar röka. 

Egenvårdsprogrammet består av sex sessioner med flera uppgifter. Du kan framskrida i egenvårdsprogrammet i din egen takt. Du kan också gå tillbaka till uppgifterna när du behöver stöd i en viss fråga. 

Innehållet i egenvårdsprogrammet: 

  • hur hälsan förbättras när man slutar röka 

  • hur man kan lindra abstinenssymtom 

  • hur man klarar av att hantera tobaksbegär och andra stressiga situationer 

  • hur man upprätthåller motivationen 

  • hur man undviker stötestenar 

Så här registrerar du dig för och loggar in på Min vårdväg 

Du kommer till egenvårdsprogrammet Rökfri till operationen via Hälsobyns Min vårdväg. 

Logga in på Min vårdväg

Hälsobyns egenvårdsprogram erbjuder information och tips om hur man kan ta hand om sin egen hälsa eller leva med sin sjukdom. Programmen är gratis och tillgängliga för alla. Det är frivilligt att använda egenvårdsprogrammen. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kan rekommendera ett egenvårdsprogram för sin klient. Vårdpersonalen kan dock inte se vem som har tagit ett egenvårdsprogram i bruk.

Uppdaterad 30.9.2022