Gå till sidans innehåll

Ersättningar för behandling av sjukdomar

Du kan få ersättning för resekostnader kopplade till hälso- och sjukvård samt kostnader för ordinerade läkemedel eller privat hälso- och sjukvård.

Det finns ett årligt takbelopp för avgifter för den offentliga hälso- och sjukvården, varefter behandlingen i huvudsak är gratis. Sjukhuset kan också bevilja en nedsättning av behandlingsavgifterna på grund av medellöshet.  

Du kan bekanta dig med alla FPA-ersättningar på FPA:s webbplats. Sammanfattande information om den sociala tryggheten finns i föreningarnas guide för social trygghet.  

Mer information om sjukvårdsersättningar och avgifternas takbelopp fås från patientavgiftsbyrån på din vårdplats, sjukhusets socialarbetare eller social- och hälsovårdsministeriet.  

Du kan få FPA-ersättning för läkemedel som ordinerats för behandling av en sjukdom och för vissa kostnader för privat hälso- och sjukvård. 

  • Vid direktersättning dras det belopp som FPA ersätter av direkt från fakturan när du betalar för tjänsten eller produkten.  

  • Du kan ansöka om ersättning i efterhand via FPA:s e-tjänst eller genom att fylla i FPA:s blankett. Observera att du måste ansöka om ersättning inom en viss tidsfrist.  

Bekanta dig närmare med FPA:s sjukvårdsersättningar.  

Du kan få FPA-ersättning för resekostnader som hänför sig till den offentliga hälso- och sjukvården.  

Resor till privat hälso- och sjukvård ersätts endast om vården är ersättningsgill vid FPA. Läs mer om FPA:s reseersättningar.  

Du kan få övernattningspenning om du har varit tvungen att övernatta till exempel för att hinna i tid till behandling eller rehabilitering eller för att undvika upprepade dagliga resor. Du kan läsa mer om övernattningspenningen på FPA:s webbplats.  

Du kan få FPA-ersättning för läkemedel som ordinerats för behandling av din sjukdom.  

Läs mer om FPA:s läkemedelsersättningar.  

Uppdaterad 13.2.2024