Gå till sidans innehåll

Bedöm kvaliteten på din kost med ett kostindex

Kostindex är ett vetenskapligt forskningsbaserat verktyg som gör att du kan bedöma den totala kvaliteten på din kost.

Kostindexet beskriver hur väl ditt sätt att äta är i linje med näringsrekommendationerna. Vid behov får du anvisningar om hur du kan förbättra kvaliteten på din kost. Kostindexet beräknas på basis av enkäten. Efter att du svarat på alla frågor får du en uppskattning av kostens totala kvalitet, poängsatt från 0 till 100. Det tar cirka 10 minuter att fylla i enkäten.

Tänk på din typiska kost och svara på följande frågor om mat och dryck. Observera att kostindexet som beräknas utifrån enkäten är bara riktgivande för dem som följer en vegansk diet eller en specialdiet.

Med hjälp av kostindexet (Healthy diet index) kan man bedöma kostens övergripande kvalitet i förhållande till näringsrekommendationerna. Kostindexet utvecklades i samarbete mellan flera organisationer. I skapandet deltog näringsexperter från konsortiet för projektet Dehko 2D, Tammerfors universitetssjukhus, Birkalands sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands universitet och StopDia-projektet.

Kostindexet kan beräknas utifrån D2D-matenkäten som utvecklats inom DEHKO 2D-projektet (2003–2008) och uppdaterats inom StopDia-projektet. Enkäten har uppdaterats vidare 2022, särskilt när det gäller växtbaserade produkter. Institutet för hälsa och välfärd svarar för samordningen och utvecklingen av kostindexet, som lämpar sig till exempel för utvärdering av kostens kvalitet inom hälso- och sjukvården och som stöd för näringshandledning.

Läs mer om Kostindex och dess utveckling i följande vetenskapliga publikationer på engelska:

Uppdaterad 3.5.2023