Gå till sidans innehåll

Fysisk aktivitet i väntan på bukkirurgi

Försök att motionera och fortsätta med vardagliga aktiviteter enligt ditt mående före bukoperationen.

Före operationen kan du röra dig som tidigare, om du inte har fått separata instruktioner. Mångsidig motion och regelbunden rörelse rekommenderas. God fysisk kondition främjar återhämtningen efter operationen. Om det är länge till din operation, kan du förbättra din kondition måttligt.

Efter operationen bör man stiga upp via sidoliggande. Redan före operationen är det bra om du övar på denna teknik att stiga upp. Du kan också i förväg bekanta dig med de övningar som ska göras efter operationen.

Uppdaterad 7.6.2024