Gå till sidans innehåll

Anvisningar för att främja händernas funktion vid en neurologisk sjukdom

Du kan påverka händernas funktion vid neurologiska sjukdomar genom träning.

Beroende på sjukdomen och den individuella situationen kan träning av händerna bidra till att förbättra händernas funktion eller bromsa nedsättningen av handfunktionen.

 • Vid neurologiska sjukdomar kan man använda träning för att försöka bibehålla den kvarstående handfunktionen.

 • I synnerhet hos personer med cirkulationsstörningar i hjärnan kan funktionen hos en förlamad hand förbättras genom träning.

 • Träning kan också bidra till att minska de potentiella olägenheterna med sjukdomen, såsom smärta i händerna.

Vid neurologiska sjukdomar är rörelseövningarna för händerna vanligtvis individuellt anpassade. Du får anvisningar för dem av din terapeut. Att använda händerna för vardagliga sysslor är en viktig del av träningen.

Läs om hur du tar hand om dina händers skick om du använder rullstol i Rehabiliteringshuset.

 • Var uppmärksam på dina händer, särskilt din svagare hand, i alla situationer genom att hålla dem synliga, till exempel när du sitter vid ett bord.

 • Se till att dina händer inte är i en dålig ställning till exempel när du flyttar dig från rullstolen till en annan sits, sätter dig vid ett bord eller ligger i sängen.

 • Sträck båda händerna nedåt, till exempel när du tar på dig skorna.

 • När du vilar ska du lägga dig i en ställning där du kan vara så avslappnad som möjligt och stödja handens ställning till exempel med dynor.

 • Om din hand är svullen ska du stödja den till exempel med en dyna så att den är något upphöjd när du sitter eller vilar.

 • Rör vid behov på handen och fingrarna med den andra handen, men böj inte på lederna med våld.

 • Rör, massera och tryck försiktigt på handen, även om du har nedsatt handfunktion.

 • Öva på att känna igen olika material och former på föremål utan ögonkontakt om du har nedsatt känsel i handen.

 • Använd båda händerna så aktivt som möjligt i alla aktiviteter.

 • Även lite aktivering är bättre än ingen alls - du kan till exempel äta några tuggor med den svagare handen när du äter.

 • Följ det som handen gör med blicken, det gör det lättare att kontrollera användningen av händerna.

 • Ta hand om god handhygien och kontrollera hudens skick varje dag.

 • Behandla vid behov huden med till exempel genom att smörja händerna.

Uppdaterad 14.2.2024