Gå till sidans innehåll

Förträngning i ländryggen - Vad beror mina symtom på?

Förträngning i ländryggen orsakar vanligen symtom när man blir äldre. Sjukdomen gör det ofta svårare för patienten att gå. Symtomen beror på förslitning i ryggens strukturer.

Det är fråga om en degenerativ process som gör att nervvävnader i ryggen hamnar i kläm, vilket försämrar deras blodcirkulation. Förträngningen uppstår i allmänhet genom förändringar som orsakas av flera förslitningar som uppkommit på samma område i ryggen.

Ländryggen har markerats med röd färg på bilden.

Orsaken kan vara att

  • ryggkotornas struktur förändras

  • ledbanden blir grövre

  • det sker förändringar i diskarna mellan kotorna.

Ryggmärgskanalen, som bildas av de ringformade ryggkotorna, blir snävare på grund av förslitningsbaserade förändringar, vilket gör att nervvävnaderna hamnar i kläm.

Ibland kan symtomen orsakas av en medfödd snävhet i ryggmärgskanalens strukturer. Förträngning i ländryggen är dock vanligast hos personer som fyllt 65 år.


Hur och när orsakar förträngningen symtom?

Förträngningen kan göra det svårare för patienten att gå. Den kan också orsaka domning och kraftlöshet i benen.

Eftersom besväret orsakas av förslitning i ryggen, kan en långvarig framåtlutad ställning och långvarigt sittande göra ryggsmärtan starkare. Om du måste sträcka på ryggraden långa tider kan smärtan också bli starkare. Ibland kan alla rörelser i ryggen vara smärtsamma på grund av att nervrötterna blivit irriterade.

I vila blir symtomen vanligen lindrigare. Symtomen varierar ofta dagligen och även på längre sikt.

Andra orsaker till symtom

Förslitningar i ryggen är inte den enda orsaken till att det blir svårare att gå. Även problem med blodcirkulationen i benen kan leda till det. Ett symtom som har sitt ursprung i ryggen ändras ofta inte när man går i en uppförsbacke. Symtom som orsakas av blodcirkulationen blir däremot ofta starkare i uppförsbacke.

Ibland kan symtomen orsakas av en sjukdom i det perifera nervsystemet till exempel i anslutning till diabetes.

Uppdaterad 20.2.2024