Gå till sidans innehåll

Hur kan jag lindra postoperativ smärta?

God smärtbehandling främjar din rehabilitering, vilket i sin tur gör att du kan lämna sjukhuset tidigare.

Efter operationen är smärta en normal känsla och du bör förbereda dig för den så mycket som möjligt före operationen. Upplevelsen av smärta är mycket individuell, och därför är det viktigt att du berättar för vårdpersonalen om den smärta du upplever.

Medel för smärthantering:

Adekvat smärtmedicinering gör att du kan röra på dig och främjar rehabiliteringen. Diskutera vid behov smärtmedicineringen med vårdpersonalen.

Att vara aktiv hjälper att lindra smärtan och påskyndar återhämtningen efter operationen. Du kan lindra smärtan i operationsområdet genom att använda rätt teknik för att stiga upp ur sängen efter din operation.

Smärta kan göra andningen ytlig. Andningsövningar fungerar som ett sätt att slappna av och lindra smärta.

Avslappning är ett sätt att lindra smärta. Det finns många olika sätt att slappna av, och du kan välja det som passar dig bäst.

Lägesbehandling kan också prövas för att lindra smärta. Målet med lägesbehandling är att hitta en avslappnad och så smärtfri viloposition som möjligt. Prova den ställning som passar dig bäst om du inte har fått några andra instruktioner. Upphöjt läge kan hjälpa att lindra svullnad och smärta i exempelvis armar och ben.

Kylbehandling kan lindra svullnad och smärta. Utför kylbehandling enligt de anvisningar du fått.

Uppdaterad 22.2.2024