Gå till sidans innehåll

Vad är hållning?

Din hållning är ett vanemässigt sätt för dig att bibehålla din kroppsställning.

Vid god hållning lägger sig kroppens delar balanserat ovanpå varandra. Huvudet ska ligga i en rak linje i förhållande till axlarna. Bäckenet är i ett mittläge, inte lutat eller tryckt framåt eller bakåt. Knäna är raka, men lite mjuka. Tyngden är jämnt fördelad på fötterna.

I en bra ställning känns kroppen lång och avslappnad och bröstkorgen bred. Det är inte en prestation och ska inte kännas stelt eller spänt.


Vilka saker påverkar hållningen?

Kroppshållningen och -ställningen påverkas av individuella faktorer, såsom

  • känslomässiga tillstånd

  • trötthet

  • smärta

  • kroppens egenskaper

  • förändringar i kroppsfunktionen på grund av sjukdom eller skada.

Hållningen ändras beroende på vad du gör, den är annorlunda till exempel vid dammsugning än när du arbetar vid en dator. Den miljö du arbetar i påverkar också din hållning.

Uppdaterad 15.2.2024