Gå till sidans innehåll

Vad ska jag göra om symtom av autonom dysreflexi uppkommer?

Du måste agera omedelbart om du märker symtom av autonom dysreflexi.

Följ ovanstående checklist, om du får symtom av autonom dysreflexi.

Om du ordinerats medicinering för den autonoma dysreflexin, ska du ta medicinen enligt instruktionen, då blodtrycket överstiger 150 mmHg.

Ta dig till jouren om:

  • du inte blivit ordinerad medicinering och det övre trycket stannar över 150 mmHg

  • behovet av medicinering upprepas.

Ta också kontakt med din ryggmärgsskade-enhet, då den akuta situationen är över. Tillsammans med en yrkesutbildad person inom hälsovården kan du reda ut orsakerna till autonom dysreflexi och få handledning i att kontrollera symtomen.


Printa ut ett instruktionskort till dig själv, där du hittar instruktioner för hur du ska agera om du får symtom.

Uppdaterad 26.2.2024