Gå till sidans innehåll

Boende i ägarbostad

När du köper en bostad är det viktigt att du tar hänsyn till din ekonomiska situation och andra faktorer som berör ägande.

Många bor i en bostad de själva äger. Då betalar man bostadsvederlag i stället för hyra. Med vederlaget täcks husbolagets kostnader. Man kan ansöka om lån från banken för att kunna köpa en ägarbostad. En ägarbostad är en aktielägenhet i ett husbolag eller ett egnahemshus, som ägs av köparen.

Aktiebostad i husbolag

I ett husbolag äger aktieägarna aktier, som ger besittningsrätt till bostaden. Bostäderna och byggnaden ägs av husbolaget. Till husbolagets viktigaste uppgifter hör underhåll av byggnaden eller byggnaderna.

Bolagsstämman har husbolagets högsta beslutanderätt. Vid bolagsstämman väljs styrelsemedlemmarna. Till husbolagets plikter hör att sköta underhåll av fastigheten samt administration och ekonomi.

Egnahemshusfastighet

Ägarna av fastigheten sköter själva underhållet av egnahemshuset.

Fundera på följande saker före du flyttar till en ägarbostad:

 • Ansöker du om lån från banken? Hur ska du betala lånet?

 • Har din tidigare bostad sålts? Om inte, hur länge tror du att försäljningen av den gamla bostaden tar och när kan du flytta till den nya bostaden?

 • Gör alltid en konditionsgranskning i bostaden före du flyttar in.

 • Be om att få utredningarna för de reparationer som gjorts i bostaden och eventuella kommande reparationer.

 • Ta reda på vad som ingår i vederlagsbeloppet.

 • Om din ekonomiska situation förändras, kan du förhandla med banken om en återbetalningsplan och amorteringsfrihet för en viss tid.

 • Bostadslåneräntorna kan dras av i beskattningen.

 • Staten stöder unga som ska köpa sin första bostad via ASP-konton, som är riktade till unga.

 • Om man amorterar på ett bostadslån minskar lånebeloppet i enlighet med amorteringarna.

 • För att kunna köpa en ägarbostad krävs ofta att man tar ett lån.

 • I en ägarbostad ansvarar man själv för underhåll av bostaden.

Uppdaterad 18.10.2018