Siirry sivun sisältöön

Lääkityksen vaikutus kaatumisvaaraan

Oikeanlaisella lääkityksellä ja perussairauksien hoidolla voidaan vähentää kaatumisvaaraa. Keskustele lääkityksestäsi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Lääkkeillä voi olla vaikutusta kaatumisvaaraan. Jotkut lääkkeet voivat aiheuttaa esimerkiksi

  • väsymystä

  • huimausta

  • verenpaineen laskua.

Nämä voivat lisätä kaatumisvaaraa.

Lääkkeiden vaikutukset kaatumisvaaraan ovat henkilökohtaisia. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi

  • ikä

  • muut käytössä olevat lääkkeet ja sairaudet.

Suurempi kaatumisvaara voi liittyä lääkkeen aloittamiseen tai useamman kaatumisvaaraa lisäävän lääkkeen käyttöön.

Lue lisää kaatumisvaaraa lisäävistä lääkkeistä:

Ota lääkitys puheeksi

Kerro sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle mitä lääkkeitä sinulla on käytössä ja mahdollisista tasapainon ongelmista. Jos sinulla on kaatumisvaaraa lisäävä lääkitys, voit pyytää ohjausta lääkkeiden aiheuttaman kaatumisvaaran vähentämiseen esimerkiksi

  • huomioimalla lääkkeen “vaikutusaika”

  • harjoittelemalla lihasvoimaa ja tasapainoa

  • huolehtimalla riittävästä ravitsemuksesta

  • liikkumisen apuvälineiden avulla.

Tarvittaessa voit pyytää lääkehoidon arviointia lääkäriltä tai farmasian ammattilaisilta. Lääkityksen muutoksista tai lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista tulee aina keskustella lääkärin kanssa.

Päivitetty 22.4.2022