Gå till sidans innehåll

Ergoterapi

Ergoterapi kan vara till hjälp när sjukdom, skada eller till exempel sociala utmaningar begränsar människans förmåga att klara av vardagliga uppgifter och hindrar från att göra saker som är betydelsefulla för hen själv.

Ergoterapi utgör en del av rehabiliteringen av människor i olika åldrar och livssituationer och genomförs med hjälp av verksamhet, rådgivning och handledning.

Målet med ergoterapin är att främja människans förmåga att så självständigt som möjligt klara av aktiviteter som är betydelsefulla för hen själv. I ergoterapin söker man metoder med vilka människan bättre kan ta hand om sig själv, utföra vardagssysslor och njuta av sin fritid. Metoderna kan gälla både människans egen verksamhet och omgivningen.

Ergoterapin inleds med att man bedömer patientens funktionsförmåga eller arbetsförmåga med hjälp av intervjuer, observationer av patientens aktiviteter samt testning. Därefter gör man tillsammans med patienten upp en plan för terapins mål och innehåll. Även anhöriga kan delta i planeringen.

Ergoterapi kan vara övning i vardagliga färdigheter, bedömning av behovet av hjälpmedel och förberedande av dessa för patienten eller till exempel planering av renovering av bostaden så att den motsvarar patientens behov. Terapins innehåll påverkas bland annat av patientens ålder, livssituation och intressen.

Ergoterapin grundar sig på aktivitetsvetenskap. Det centrala i ergoterapin är samarbetet mellan ergoterapeuten och klienten samt aktivitetsanvändningen i terapeutiskt syfte. Ergoterapi är målinriktad och systematisk verksamhet.

Uppdaterad 17.5.2022