Kuntoutuksella apua sklerodermaa sairastavan arkeen

Kuntoutuminen on osa skleroderman eli systeemisen skleroosin hoitoa ja sen tavoitteena on edistää elämänhallintaasi, toimintakykyäsi sekä hyvinvointiasi.

Oma aktiivisuutesi on avaintekijä kuntoutumisessasi.

Voit yhdessä kuntoutuksen ammattilaisen kanssa löytää keinoja ja tukea arjessa toimimiseen skleroderman haasteista huolimatta.

Tukea kuntoutumiseen voit saada

Haitarin otsikkotaso3
Fysioterapia

Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen asiantuntija. Fysioterapeutin tuella löydät itsellesi sopivia liikuntamuotoja ja saat yksilöllisiä kuntouttavia harjoitteita.

Fysioterapeutti voi ohjata sinua myös esimerkiksi apuvälineasioissa ja kuntoutumisesi suunnittelussa.

Lue lisää fysioterapiasta:

Jalkaterapia

Jalkaterapeutti on alaraajojen ja jalkaterien terveyden asiantuntija. Jalkaterapeutti arvioi ja tutkii jalkaterien rakenteita ja toimintaa.

Jalkaterapeutti antaa yksilöllisiä ohjeita

  • jalkojen omahoitoon
  • kenkävalintoihin
  • jalkaterien jumppaamiseen liittyen.

Lisäksi jalkaterapeutti voi tarvittaessa valmistaa jalkaterän pienapuvälineitä kuten pohjallisia tai varvastukia.

Skleroderma potilaalla tärkeä osa terapiaa on jalkaterien ihon kunnon arviointi sekä tarvittavat hoitotoimenpiteet.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on sinun ja läheisesi toimintakykyä ja arkielämää tukevaa toimintaa.

Sairaaloissa on kuntoutusohjaajia, jotka voivat auttaa sinua löytämään vertaistukipalveluita ja hyödyntämään liikunta- ja kuntoutusmahdollisuuksia.

Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä sairastuneen henkilön

  • kodin
  • sairaalan
  • koulun
  • kuntoutukseen osallistuvien tahojen välillä.

Lue lisää kuntoutusohjauksesta:

Sosiaalityö

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijältä voit saada tukea elämäntilanteessasi. Saat yksilöllisen arvion sosiaaliturvaetuuksista, palveluista ja muista tukitoimista.

Sosiaalityöntekijä voi kartoittaa kanssasi ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työkyvyn säilyminen, työhön paluu ja työllistyminen.

Lue lisää terveyssosiaalityöstä:

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa käydään läpi, mikä on sinulle haasteellista ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisuja näihin tilanteisiin.

Tavallisia pulmia arjessa ovat esimerkiksi käsien lämpimänä pitäminen, sormenpäiden arkuus, käsien jäykkyys tai nivelkivut.

Toimintaterapeutti voi esimerkiksi ohjata sinua apuvälineasioissa, käsiharjoittelussa ja itsehoidossa.

Lue lisää toimintaterapiasta:

Systeeminen skleroosi; kuntoutusohjaaja; kuntoutuminen; fysioterapeutti toimintaterapia; toimintaterapeutti sosiaalityö; sosiaalityöntekijä; kuntoutusohjaus; systeeminen sidekudossairaus; itsehoito; Tukea; kuntoutus; fysioterapia; skleroderma

Kyllä

Päivitetty  21.12.2022