Gå till sidans innehåll

Socialt arbete inom hälso- och sjukvård

Om du eller en närstående blir sjuk eller skadas medför det förändringar i vardagen. I dessa situationer får du stöd av en socialarbetare inom hälso- och sjukvården.

Du kan diskutera din egen, en närståendes eller din familjs situation med en socialarbetare inom hälso- och sjukvården. Socialarbetaren bedömer din helhetssituation. Ni söker tillsammans individuella lösningar och tjänster för situationen.

Du kan få stöd av en socialarbetare bland annat i följande situationer:

 • krissituationer

 • stöd för familjer

 • utmaningar som gäller uppfostran

 • utkomst

 • boende

 • studier och arbete

 • intressebevakning

 • sökande av ändring i socialvårdens eller FPA:s beslut

 • hemortsärenden och rätt till tjänster.

Socialarbetaren hjälper dig och din familj att hitta tjänster som lämpar sig för den förändrade livssituationen, utreder dina möjligheter till olika förmåner och hjälper dig att kartlägga och knyta ett stödnätverk.

Socialarbetaren deltar vid behov i utarbetandet av vård- och rehabiliteringsplanen som en del av ett multiprofessionellt team inom hälso- och sjukvården. Du kan få hjälp av socialarbetaren i frågor som gäller rehabilitering, såsom ansökan om rehabiliteringstjänster, yrkesbyte eller omskolning. Unga och vuxna kan få hjälp av socialarbetaren för att bli självständiga.

Socialarbetartjänsterna är tillgängliga för alla patienter och närstående. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria. Socialarbetaren kan kontaktas per telefon eller via vårdpersonalen.

Socialarbetarens inom hälsovård sakkunskap är också tillgänglig för andra yrkesutbildade personer och socialarbetarna inom hälso- och sjukvården samarbetar med flera aktörer utanför hälso- och sjukvården, såsom

 • vuxensocialarbete

 • barn- och familjetjänster

 • FPA

 • handikapptjänster

 • missbrukar- och mentalvårdstjänster

 • arbetspensions- och olycksfallsförsäkringsanstalter

 • organisationstjänster, till exempel kamratstöd

 • arbets- och näringsbyrån

 • skolväsendet.

Uppdaterad 17.5.2022