Gå till sidans innehåll

Stödboende

Om du behöver stöd och handledning för att kunna bo självständigt hemma eller i en stödbostad kan du vara berättigad till stödboende.

Tjänster för stödboende organiseras enligt den rehabiliterade personens behov, i nära samarbete med lokala aktörer. Stöd kan ges i hemmet till den person som rehabiliteras. Du kan också få hjälp med att hitta en lämplig bostad. Vid behov ordnas ett stödboende för den rehabiliterande personen, till exempel i närheten av ett servicecenter. Den rehabiliterade personen kan flytta till ett mer självständigt boende när behovet av stöd minskar.

För personer som får psykisk rehabilitering är stödboende tillfälligt och är förknippat med intensiv rehabilitering. Syftet är att hjälpa den rehabiliterade personen att fungera så självständigt som möjligt i det normala livet och att sammanföra hen med lokala tjänster i det framtida bostadsområdet. Målet är att flytta till ett mer självständigt boende så snart som möjligt. För personer med funktionsnedsättning kan stödboendet vara mer permanent.

Uppdaterad 4.5.2023