Gå till sidans innehåll

Rehabilitering i vardagen

Målet med rehabiliteringen är att stärka rehabiliteringsklientens funktionsförmåga, både på fritiden och i arbetet. Det finns många olika tjänster som stöd för vardagen.

Rehabiliteringen sker i rehabiliteringsklientens vardag, närmiljö och med människor som är betydelsefulla.

När man har blivit sjuk eller skadad behövs många slags förmågor och färdigheter i vardagen som i början av rehabiliteringen kan saknas eller kännas som om de försvunnit eller försvagats.

Människan behöver förmåga att röra sig, lyfta eller bära. Till och med för att tvätta sig behövs förvånansvärt många slags färdigheter som kan vara mödosamma att återställa eller stärka. I vardagen behöver vi också andra färdigheter. Även om man kan röra på sig behöver man också förmåga att koncentrera sig, planera och komma ihåg saker. Dessutom behöver man förmåga att möta andra människor och uttrycka sig.

Utgångspunkten för rehabiliteringen är alltid i vilka färdigheter eller förmågor rehabiliteringsklienten upplever att hen behöver stärkas eller utvecklas. Därför ska man inom rehabiliteringen koncentrera sig på sådan verksamhet som är betydelsefull för rehabiliteringsklienten. I sista hand handlar rehabiliteringen om att stärka kontrollen över det egna livet.

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering och funktionsförmåga.

Uppdaterad 16.5.2022