Gå till sidans innehåll

Inledning - rehabiliteringstjänster och terapiformer

Rehabiliteringsklientens individuella situation, mål och resurser påverkar hurdan terapi eller rehabiliteringstjänst som personen har nytta av.

Rehabiliteringsklienten erbjuds olika rehabiliteringstjänster och terapiformer, vars behov och antal kan variera i olika skeden av rehabiliteringen. Rehabiliteringsklienten kan ha behov av en eller flera av dem. Det finns inte alltid ett behov av tjänster, om rehabiliteringen sker på egen hand i det egna livets aktiviteter och omgivning.

I det här avsnittet presenteras olika former av rehabiliteringstjänster och terapi. Avsnittet är ännu under arbete och fler presentationer om olika serviceformer planeras.

Uppdaterad 17.5.2022