Gå till sidans innehåll

Rehabilitering vid sjukdom

Om sjukdomen försämrar dina förutsättningar att hantera vardagen kan du ha rätt att få rehabilitering av hälso- och sjukvården eller ansöka om rehabilitering av FPA.

Vid insjuknande och i början av sjukdomen sker rehabiliteringen i allmänhet via den offentliga hälso- och sjukvården till exempel på ett sjukhus eller en hälsovårdscentral.

Efter det inledande skedet kan rehabiliteringen fortsätta inom den offentliga hälso- och sjukvården eller hos en privat serviceproducent som bekostas av FPA. Dessutom kan man söka till FPA:s eller patientorganisationernas rehabiliterings- och anpassningskurser.

Om du har en egen frivillig försäkring lönar det sig att hos försäkringsbolaget ta reda på om den omfattar rehabilitering i samband med en sjukdom. Rehabiliteringstjänster kan också köpas på egen bekostnad.

Läs mer om rehabilitering:

När rehabiliteringsbehovet drar ut på tiden

Om sjukdomen långvarigt påverkar förmågan att klara sig hemma, i studierna eller i arbetet, kan man ta i bruk andra rehabiliteringsmetoder. Du kan få handledning i planeringen av din rehabilitering till exempel av en rehabiliteringsinstruktör inom hälso- och sjukvården eller av en socialarbetare.

Läs mer om rehabilitering i en utdragen situation:

Din egen roll i rehabiliteringen

När man blir sjuk kan resurserna vara knappa, men det är bra att ändå vara så aktiv som möjligt i den egna rehabiliteringen. Det är bra att satsa på din rehabilitering genast i början när du blivit sjuk och be rehabiliteringspersonalen om stöd och handledning.

Läs mer om olika frågor som berör rehabilitering:

Uppdaterad 16.5.2022