Gå till sidans innehåll

Rehabilitering är inlärning

Rehabilitering är utveckling och inlärning. Stöd för inlärningen får du av yrkesutbildade personer inom rehabiliteringen och av kamratstödjare.

Rehabiliteringen kräver att man lär sig nya verksamhets- och tankesätt samt metoder för att klara sig.

Under rehabiliteringen kan rehabiliteringsklienten tryggt prova och lära sig nya sätt att agera och tänka. Stöd ges av yrkesutbildade personer inom rehabiliteringen, närstående och av andra i liknande situation.

Ofta framskrider inlärningen i etapper, genom att spegla erfarenheter och göra korrigerande rörelser. Det kan ske inom rehabiliteringsklientens eget sinne, det kan då till exempel vara fråga om att man ändrar sina egna tankemodeller. Inlärningen kan också vara konkret. Rehabiliteringsklienten kan bli tvungen att till exempel lära sig att gå, planera sina egna vardagssysslor eller gå till butiken.

Yrkesutbildade inom rehabilitering och kamratstödjare stöder din inlärningen

För rehabiliteringsklienten kan inlärningen vara individuell eller ske i samarbete med andra människor.

Yrkesutbildade inom rehabilitering handleder och ger råd samt stöder rehabiliteringsklienten i rehabiliteringen. Yrkesutbildade hjälper också med att söka sig till rehabiliteringstjänster.

Kamratstödjare, som själva insjuknat eller skadats, kan erbjuda perspektiv och hopp för rehabiliteringsklienten. I början kan man känna sig osäker och rädd för att misslyckas men trots detta är det möjligt att lära sig nytt.

När rehabiliteringen och inlärningen framskrider ökar rehabiliteringsklientens egen roll och ansvar för rehabiliteringen. I detta skede är det viktigt att rehabiliteringsklienten upplever sig vara delaktig i sin egen rehabilitering, upplever att den är betydelsefull och har metoder för att fortsätta rehabiliteringen självständigt.

Detta avsnitt har gjorts i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering.

Läs mer om rehabiliteringsklientens stödnätverk.

Uppdaterad 16.5.2022