Gå till sidans innehåll

Genomförande av rehabiliteringen

Du har nyckelrollen i genomförandet av rehabiliteringen, eftersom du är den bästa experten i ditt eget liv.

Din rehabiliteringsplan ligger till grund för rehabiliteringen. För att rehabiliteringen ska framskrida förutsätts att du själv tar ansvar för din rehabilitering enligt dina egna resurser. Rehabiliteringspersonalen stöder dig under rehabilitering en. Även dina närstående kan vara en viktig resurs i genomförandet av rehabiliteringen.

Läs mer om rehabiliteringsklientens stödnätverk:

Genomförandet av rehabiliteringen är individuellt

Genomförandet av rehabiliteringen avtalas alltid individuellt och rehabiliteringsmetoderna varierar enligt behovet. Du kan genomföra dem både tillsammans med en yrkesutbildad person och självständigt. Rehabiliteringen kan ske i olika miljöer, såsom hemma, på arbetsplatsen, i samband med dina fritidsaktiviteter eller i rehabiliteringsleverantörens lokaler.

Läs mer om rehabilitering i olika miljöer:

Rehabiliteringen kräver tid

Rehabiliteringens längd är individuell, men vanligtvis minst några veckor. Rehabiliteringen tar tid. Du måste ha tid att ta till dig de förändringar och metoder som behövs. Om rehabiliteringen belastar dig för mycket kan du också ta en paus från den.

Uppdaterad 17.5.2022