Gå till sidans innehåll

Rehabilitering efter olycksfall

Om ett olycksfall eller en trafikolycka orsakar en sjukdom eller skada kan rehabiliteringen förutom via FPA och kommunen även ordnas via försäkringsbolag.

Den inledande rehabiliteringen av en skada till följd av ett olycksfall sker i allmänhet via den offentliga hälso- och sjukvården till exempel på ett sjukhus eller en hälsovårdscentral.

Efter det inledande skedet kan rehabiliteringen fortsätta inom den offentliga hälso- och sjukvården, på FPA:s bekostnad eller med ersättning från en olycksfallsförsäkring hos en privat serviceproducent.

Om rehabiliteringsbehovet är förknippat med ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller en trafikolycka sker ansökan om rehabilitering lagenligt via försäkringsanstalterna.

Läs mer om rehabilitering:

När rehabiliteringsbehovet drar ut på tiden

Om skadan långvarigt påverkar förmågan att klara sig hemma, i studierna eller i arbetet, kan man ta i bruk andra rehabiliteringsmetoder. Du kan få handledning i planeringen av din rehabilitering till exempel av en rehabiliteringsinstruktör inom hälso- och sjukvården eller av en socialarbetare, eller via försäkringsbolaget.

Läs mer om rehabilitering i en utdragen situation:

Din egen roll i rehabiliteringen

Efter en skada kan resurserna vara knappa, men det är bra att ändå vara så aktiv som möjligt i den egna rehabiliteringen. Det är bra att satsa på din rehabilitering genast i början och be rehabiliteringspersonalen om stöd och handledning.

Läs mer om olika frågor som berör rehabilitering:

Uppdaterad 16.5.2022